Simulator Settings

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Ustawienia Symulatora and the translation is 50% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski
Nazwa ustawienia Sposób wyboru
ustawienia
Opis ustawienia Możliwości do wyboru
Główne
Interfejs
Język Lista Wybór języka symulatora. Polski, Angielski,
Niemiecki, Czeski
HUD Checkbox Włączenie lub wyłączenie pomocniczego HUD'a w trybie maszynisty oraz jednoosobowym. Włączony lub wyłączony
Nieprzeźroczystość
interfejsu
Suwak Regulowanie przeźroczystości interfejsu. 25% - 100%
Dynamiczne menu Checkbox Włączenie lub wyłączenie dynamicznego menu symulatora. Włączone lub wyłączone
Dźwięk
Poziom głośności Suwak Regulowanie ogólnego poziomu głośności efektów dźwiękowych. 0% - 100%
Poziom głośności czatu Suwak Regulowanie poziomu głośności efektów dźwiękowych czatu. 0% - 100%
Kamera
Gładki ruch kamery Checkbox Włączenie lub wyłączenie płynnego ruchu kamery. Włączony lub wyłączony
Wartość Suwak Regulowanie stopnia płynności ruchu kamery. 2.5 - 7.5
Gra
Główne
Identyfikator Pole tekstowe Ustawienie numeru (w przypadku trybu maszynisty) lub skrótu posterunku (w przypadku trybu dyżurnego ruchu). Tekst - maksymalnie 6 znaków
Tryb maszynisty
Awatar maszynisty Lista Wybór wyglądu postaci. Kamila, Alicja,
Kaziu, Maciek
Asystent prędkości Checkbox Włączenie lub wyłączenie asystenta prędkości. Informuje on o obecnej i następnych dozwolonych maksymalnych prędkościach jazdy.
Należy jednak pamiętać, że asystent informuje o prędkości wpisanej w tor,
dlatego przykładowo podczas wykonywania manewrów może pojawić się dozwolona prędkość - 160 km/h,
ale nie oznacza to, że z taką prędkością można te manewry wykonywać.
Włączony lub wyłączony
Zapisywanie taśmy Checkbox Włączenie lub wyłączenie zapisywania taśm z Haslera (prędkościomierza).
Pliki z zapisanymi taśmami znajdują się w folderze C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\Tapes.
Włączone lub wyłączone
Sterowanie klawiaturą Checkbox Włączenie lub wyłączenie obsługi pojazdów trakcyjnych za pomocą klawiatury.
Istnieje możliwość obsługi przełączników, rękojeści za pomocą samej myszki.
Włączone lub wyłączone
Wskazówki sterowania Checkbox Włączenie lub wyłączenie wskazówek sterowania. Po najechaniu na dany przełącznik pojawi się na ekranie informacja za co on odpowiada
oraz jakiego skrótu klawiszowego należy użyć, by go aktywować.
Włączone lub wyłączone
Usterki lokomotyw Checkbox Włączenie lub wyłączenie usterek pojazdów trakcyjnych. Włączone lub wyłączone
Komunikacja COM Checkbox Komunikacja po porcie szeregowym RS-232. Włączona lub wyłączona
COM Port Name Lista Wybór numeru portu. COM1, COM2,
COM3, COM4
COM Baud Rate Lista Prędkość transmisji - uzależniona ona jest od szybkości jaką obsługuje urządzenie docelowe. 9600, 19200, 115200
Tryb dyżurnego
Awatar dyżurnego Lista Wybór wyglądu postaci. Mirek, Tomek,
Alicja, Kamila
Wiadomość powitalna Pole tekstowe Wiadomość powitalna ukazuje się na czacie maszyniście przy każdorazowym połączeniu się ze scenerią online.
Można w niej zawrzeć najważniejsze dla nas i maszynistów informacje, które ułatwią komunikację, lub wyjaśnią pewne kwestie.
Tekst - maksymalnie 256 znaków
Usterki USRK Checkbox Włączenie lub wyłączenie usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Włączenie tej opcji powoduje możliwość wystąpienia wyświetlenia się sygnału wątpliwego na semaforze świetlnym,
zarówno samoczynnym jak i półsamoczynnym.
Włączone lub wyłączone
Grafika
Okno gry
Tryb pełnoekranowy Checkbox Włączenie lub wyłączenie wyświetlania symulatora w trybie pełnoekranowym. Włączony lub wyłączony
Rozdzielczość Lista Wybór w jakiej rozdzielczości ma być wyświetlany symulator. Spis rozdzielczości możliwych do
wyboru dostępny jest w symulatorze
vSyncCount Lista Wybór częstotliwości synchronizacji renderowania tekstur. 0, 1, 2, 3, 4
Predefiniowane ustawienia Lista Wybór jakości tekstur oraz ogólnego wyglądu symulatora. Wybór niższej jakości może zwiększyć płynność rozgrywki. Low, Medium, Normal,
High, Ultra, Custom
Filtrowanie anizotropowe Lista Poprawa jakości tekstur. Stosowane zwłaszcza dla obiektów obserwowanych pod małymi kątami, znajdujących się w dużych odległościach od gracza.
Ustawienie to może wpłynąć na płynność rozgrywki.
Wyłączone (Disable),
włączone (Enable),
wymuś włączone (ForceEnable)
Wygładzanie krawędzi Lista Poprawia wygląd krawędzi tekstur, dzięki czemu nie są one "postrzępione” ("ostre"), a "wygładzone".
Wartość 8 maksymalnie wygładza tekstury. Włączenie tego ustawienia może wpłynąć na płynność rozgrywki.
0, 2, 4, 8
LOD Bias Pole tekstowe Ustawienie poziomu szczegółowości obiektów. Poziomy LOD są wybierane na podstawie wielkości obiektu na ekranie.
Gdy rozmiar obiektu znajduje się pomiędzy dwoma poziomami LOD, wybór może zostać dokonany na korzyść mniej lub bardziej szczegółowego z dwóch dostępnych modeli. Ustawia się to jako wartość liczbowa. Gdy wartość zostanie ustawiona pomiędzy 0 a 1, preferowana będzie mniejsza szczegółowość. Ustawienie większe niż 1 preferuje większą szczegółowość.
Tekst - maksymalnie 3 cyfry
Maksymalny poziom LOD Lista Ustawienie to określa poziom szczegółowości siatki. Zalecane ustawienie to 0.
Przy ustawieniu wartości 3 mogą wystąpić problemy z obiektami - nie będą się one pojawiać.
0, 1, 2, 3
Pixel light count Suwak Regulowanie maksymalnej wartości jasności pixeli. 1 - 9
Rozmiar tekstur Lista Określa rozmiar tekstur wykorzystywanych w trakcie gry.
Na przykład, dana normalna tekstura ma rozmiar 1024x1024, a po zastosowaniu tej opcji "ósemkowa" tekstura ta będzie miała rozmiar 128x128.
Przy bardzo słabych kartach graficznych warto zmniejszać rozmiary tekstur, ponieważ może to wpłynąć na poprawienie płynności rozgrywki.
Resolution - rozdzielczość
Pełna (Full), połowiczna (half),
ćwiartkowa (Quarter),
ósemkowa (Eighth)
Odbicia w czasie Checkbox Możliwość włączenia odbicia otoczenia (tekstur). Ustawienie obecnie nie ma zastosowania w symulatorze. Włączone lub wyłączone
Soft Particles Checkbox Ustawienie obecnie nie ma zastosowania w symulatorze. Włączone lub wyłączone
Jakość cieni Lista Wybór jakości cieni rzucanych przez obiekty. Wyłączone (Disable),
HardOnly,
Hard and soft
Wygładzanie krawędzi Checkbox Włączenie wygładzania krawędzi tekstur. Włączone lub wyłączone
Obszar generowania cieni Pole tekstowe Możliwość wpisania w jakiej odległości od postaci gracza mają być generowane cienie rzucane przez obiekty. Wartość ta wyrażana jest w metrach. Tekst - maksymalnie 4 cyfry
Efekty
Typ nieba Lista Możliwość wybrania typu nieba wyświetlanego w dynamicznym menu, edytorze scenerii, trybie jednoosobowym, maszynisty oraz dyżurnego ruchu.
Wygląd nieba zmienia się od razu po zapisaniu ustawień.
0 - 7
Moc słońca Suwak Regulowanie mocy promieni słonecznych. 0.60 - 1.80
Post processing asset Lista Możliwość wyboru wyglądu symulatora - za pomocą tego można "upiększyć" sobie obraz. Spis ustawień możliwych do wyboru dostępny jest w symulatorze
Motion Blur Checkbox Rozmycie obrazu podczas poruszania się oraz jazdy. Włączony lub wyłączony
Motion Blur Shutter Angle Suwak Regulowanie rozmycia obrazu. Większe wartości zapewniają dłuższe naświetlanie, a tym samym silniejszy efekt rozmycia. 0 - 360
Motion Blur Sample Count Suwak Regulowanie liczby próbek, ma ona wpływ na wydajność i jakość. 4 - 32
Bloom Checkbox Efekt poświaty światła - słońca, reflektorów. Włączone lub wyłączone
Bloom Intensity Suwak Regulowanie intensywności powyższego ustawienia. 1 - 100
Edytor
Ustawienia
Podgląd przy układaniu Checkbox Możliwość włączenia widoczności obiektów przy ich stawianiu. Włączone lub wyłączone
Pokaż wpisy tekstowe Checkbox Możliwość włączenia edytowania wpisów m.in. sygnalizatorów, rozjazdów, sieci trakcyjnej. Włączone lub wyłączone
Autozapis Checkbox Możliwość włączenia automatycznego zapisywania prac nad scenerią co dany czas. Włączone lub wyłączone
Częstotliwość zapisów Suwak Regulowanie co ile minut symulator ma automatycznie zapisywać postęp prac nad scenerią. 1 - 10 minut
Bindy
Opis konfiguracji bindów został opisany tutaj.