Wyciąg z przepisów

From Train Driver 2
Revision as of 14:08, 17 February 2019 by Xoorbes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Sygnalizacja świetlna i kształotowa.png Wskaźniki.png
Oświetlenie.png Rozkazy pisemne.png