Difference between revisions of "Wymagania sprzętowe/en"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Utworzono nową stronę "'''Internet connection''' || colspan="2" style="text-align:center" | min. 3Mb/s, without proxy")
 
(4 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
Hard- and software requirements
+
==Hard- and software requirements==
  
  
Line 15: Line 15:
  
 
|-
 
|-
| '''RAM''' || 4 GB || 8 GB
+
| '''RAM''' || 6 GB || 8 GB
  
 
|-
 
|-
Line 27: Line 27:
  
 
|-
 
|-
| '''Sterowanie''' || colspan="2" style="text-align:center" | Pełna klawiatura QWERTY z wydzieloną sekcją numeryczną, mysz z dwoma przyciskami i kółkiem
+
| '''Control''' || colspan="2" style="text-align:center" | Full QWERTY keyboard with separated numeric section, mouse with two buttons and wheel
  
 
|-
 
|-
| '''Ekran''' || dowolny monitor o rozdzielczości min. 1280×720 || dowolny monitor o rozdzielczości min. 1920x1080
+
| '''Screen''' || any screen with resolution min. 1280×720 || any screen with resolution min. 1920x1080
  
 
|}
 
|}
== Uwaga ==
+
== Informations ==
* Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i nie można ich traktować jako wyznacznik płynności symulacji,
+
* The informations above are idicative and cannot be treated as a determinant of simulation's fluency,
* Płynność symulacji może być różna w różnych warunkach - zależnych od budowy scenerii, otoczenia, pojazdu, indywidualnych ustawień jakości grafiki oraz chwilowej wydajności komputera użytkownika,
+
* Simulation's fluency may be different in different conditions - it depends on scenery build, surroundings, vehicle, individual graphic settings and instantaneous efficiency of user's computer,
* Instalacja symulatora na systemach operacyjnych z rodziny Windows starszych niż zalecane może wymagać dodatkowej, manualnej instalacji najnowszych pakietów .NET Framework,
+
* Installation of the simulator on Windows operation systems older than recommended may require extra manual installation of the newest .NET Framework,
* Nie jest możliwe uruchomienie symulatora na systemach operacyjnych innych niż Windows (np. Linux), nawet za pośrednictwem narzędzi typu Wine czy CrossOver!
+
* It is not possible to run simulator on other operation systems than Windows (for example Linux), even using tools such as Wine or Crossover!
* Możliwe jest uruchomienie symulatora na ekranie o rozdzielczości mniejszej niż wymagana, jednakże wszystkie elementy SRK, jak pulpity SCS/SPK mogą nie być widoczne w pełni!
+
* It is possible to run simulator on screen with lower resolution than required, however all RTC and SCS/SPK panels may not be fully visible!

Latest revision as of 20:47, 17 May 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Hard- and software requirements

Required Recommended
OS Microsoft Windows Vista 64-bit or newer Microsoft Windows 7 64-bit or newer
CPU Intel Core 2 Duo 1.8 Ghz / AMD Athlon X2 64 2.4 GHz or more efficient Any quad-core, min. 2.5 GHz, with efficiency of at least Intel i5-4460 or better
RAM 6 GB 8 GB
GPU DirectX 10, 1 GB VRAM DirectX 10, 2 GB VRAM, with efficiency of at least nVidia GTX950M or better
Drive space > 5 GB free space, recommended installation on SSD
Internet connection min. 3Mb/s, without proxy
Control Full QWERTY keyboard with separated numeric section, mouse with two buttons and wheel
Screen any screen with resolution min. 1280×720 any screen with resolution min. 1920x1080

Informations

  • The informations above are idicative and cannot be treated as a determinant of simulation's fluency,
  • Simulation's fluency may be different in different conditions - it depends on scenery build, surroundings, vehicle, individual graphic settings and instantaneous efficiency of user's computer,
  • Installation of the simulator on Windows operation systems older than recommended may require extra manual installation of the newest .NET Framework,
  • It is not possible to run simulator on other operation systems than Windows (for example Linux), even using tools such as Wine or Crossover!
  • It is possible to run simulator on screen with lower resolution than required, however all RTC and SCS/SPK panels may not be fully visible!