Hardware requirements

From Train Driver 2
Revision as of 21:58, 21 December 2019 by Krzys292 (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "'''Screen''' || any screen with resolution min. 1280×720 || any screen with resolution min. 1920x1080")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Hard- and software requirements


Required Recommended
OS Microsoft Windows Vista 64-bit or newer Microsoft Windows 7 64-bit or newer
CPU Intel Core 2 Duo 1.8 Ghz / AMD Athlon X2 64 2.4 GHz or more efficient Any quad-core, min. 2.5 GHz, with efficiency of at least Intel i5-4460 or better
RAM 4 GB 8 GB
GPU DirectX 10, 1 GB VRAM DirectX 10, 2 GB VRAM, with efficiency of at least nVidia GTX950M or better
Drive space > 5 GB free space, recommended installation on SSD
Internet connection min. 3Mb/s, without proxy
Control Full QWERTY keyboard with separated numeric section, mouse with two buttons and wheel
Screen any screen with resolution min. 1280×720 any screen with resolution min. 1920x1080

Uwaga

  • Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i nie można ich traktować jako wyznacznik płynności symulacji,
  • Płynność symulacji może być różna w różnych warunkach - zależnych od budowy scenerii, otoczenia, pojazdu, indywidualnych ustawień jakości grafiki oraz chwilowej wydajności komputera użytkownika,
  • Instalacja symulatora na systemach operacyjnych z rodziny Windows starszych niż zalecane może wymagać dodatkowej, manualnej instalacji najnowszych pakietów .NET Framework,
  • Nie jest możliwe uruchomienie symulatora na systemach operacyjnych innych niż Windows (np. Linux), nawet za pośrednictwem narzędzi typu Wine czy CrossOver!
  • Możliwe jest uruchomienie symulatora na ekranie o rozdzielczości mniejszej niż wymagana, jednakże wszystkie elementy SRK, jak pulpity SCS/SPK mogą nie być widoczne w pełni!