Jak sprawdzić czy mam dobrze ustawiony firewall i proxy?

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Dla formalności:

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE, JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE, CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ (ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI UPRZEDZONO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Pod tym adresem dostępny jest skrypt napisany w PowerShellu, który sprawdza następujące rzeczy:

 • Czy włączone jest proxy i z jakim serwerem się łączy
 • Czy serwer TD2 jest dostępny i jaki jest średni czas tego dostępu
 • Czy firewall przepuszcza następujące porty: 443, 9640, 9650
Jeżeli po uruchomieniu skryptu, wszystko wyświetla się na zielono, TD2 powinien pracować bez problemu, każdy komunikat innego koloru oznacza, że coś jest nie tak.

TL;DR - uruchom okno PSa, wklej: powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -file na końcu doklej zapisany skrypt.


Z uwagi na to, że Windows domyślnie blokuje wykonywanie skryptów PowerShell, sposób jego uruchomienia wymaga odrobiny niestandardowego działania:

Dla windows 10
 1. Pobierz skrypt i zapisz go w dobrze znanym Ci miejscu
 2. Uruchom okno PowerShella wykonując następujące czynności
  Win10-ps-lookup.png
  • naciśnij ikonę "lupy"
  • zacznij pisać: pow
  • windows automatycznie znajdzie aplikację PowerShell - kliknij na nią aby ją uruchomić
  Ps-window-empty.png
 3. Następnie zaznacz poniższy tekst i wklej go do okienka PowerShell. Aby wkleić skopiowany tekst, najedz myszą na okienko PowerShell i naciśnij prawy przycisk myszy.
 4. powershell.exe -noprofile -executionpolicy bypass -file

  Ps-windows-1.png
 5. Następnie, przejdź do exploratora windows (manager plików) i przeciągnij pobrany skrypt do okienka PowerShell - musisz mieć widoczne jednocześnie dwa okienka - powershella i exploratora windows. Po przeciągnięciu pliku, zostanie on doklejony do polecenia. Zwróć uwagę, czy pomiędzy napisem file a " jest spacja, jak nie ma, koniecznie ją wstaw, inaczej polecenie nie wykona się.
 6. Ps-window-2.png
 7. naciśnij ENTER i poczekaj na wynik testu
 8. Ps-window-result-OK.png
Dla Windows 7 - niestety nie posiadam tej wersji systemu, może ktoś zrobić screeny jak wyszukać PSa i podesłać?