Kategorie linii kolejowych

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Dawny podział kategorii linii kolejowych
Kategoria linii Natężenie przewozów

T [Tg/rok]

Prędkość maksymalna

Vmax [km/h]

Prędkość pociągów towarowych

Vt [km/h]

Magistralna (0) T ≥ 25 120 < Vmax ≤ 200 80 < Vt ≤ 120
Pierwszorzędna (1) 10 ≤ T < 25 80 < Vmax ≤ 120 60 < Vt ≤ 80
Drugorzędna (2) 3 ≤ T < 10 60 < Vmax ≤ 80 50 < Vt ≤ 60
Znaczenia miejscowego (3) T < 3 Vmax ≤ 60 Vt ≤ 50


Obecny podział kategorii linii kolejowych
Typ

linii

P250 P200 M200 P160 M160 P120 M120 T120 P80 M80 T80 T40
Vmax 250 200 200 160 160 120 120 120 80 80 80 40
Vmin 120 120 80 120 80 80 60 60 60 40 40 40