Połączenia banalizacyjne

From Train Driver 2
Revision as of 19:05, 18 March 2020 by Ares28 (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "Połączenia banalizacyjne - wzajemne połączenia torów głównych zasadniczych lub szlakowych (stosowane wyłącznie na liniach lub odcinkach...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Połączenia banalizacyjne - wzajemne połączenia torów głównych zasadniczych lub szlakowych (stosowane wyłącznie na liniach lub odcinkach dwutorowych).

Wytyczne obowiązujące dla linii starych niezmodernizowanych

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Zalecane minimalne prędkości w połączeniach banalizacyjnych
Prędkość maksymalna na linii
lub odcinku linii [km/h]
Prędkość na połączeniu banalizacyjnym [km/h]
Zalecane wartości
dopuszczalne (P0)
Normalne wartości
dopuszczalne (P1)
Rozszerzone wartości
dopuszczalne (P2)
Vmax ≤ 80 ≥ 50 50 40
80 < Vmax ≤ 120 ≥ 60 50 40
120 < Vmax ≤ 160 ≥ 80 60 50
160 < Vmax ≤ 200 100 80 60