Połączenia dojazdowe dodatkowe

From Train Driver 2
Revision as of 14:33, 4 May 2020 by Ares28 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Połączenia dojazdowe dodatkowe - połączenia torów głównych dodatkowych z innymi torami głównymi dodatkowymi lub z torami bocznymi,

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Zalecane minimalne prędkości w połączeniach dojazdowych dodatkowych
Prędkość maksymalna na linii
lub odcinku linii [km/h]
Prędkość na połączeniu dojazdowym dodatkowym [km/h]
Zalecane wartości
dopuszczalne (P0)
Normalne wartości
dopuszczalne (P1)
Rozszerzone wartości
dopuszczalne (P2)
Vmax ≤ 100 ≥ 50 50 40
100 < Vmax ≤ 120 ≥ 60 50 40
120 < Vmax ≤ 160 ≥ 60 60 50
160 < Vmax ≤ 200 ≥ 80 60 60