Tworzenie scenerii

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Zanim rozpoczniesz budowę

...Zawartość w budowie...

Z praktycznych porad przy budowie scenerii zwracam także uwagę na rozmieszczenie równomierne rozmieszczenie układu torowego w układzie współrzędnych. Na scenerii na której znajdować będzie się tylko jeden posterunek najlepiej zacząć od jego budowy w centralnej części scenerii (w pobliżu koordynatów 0, 0), a dopiero potem budować szlaki zewnętrzne. W przypadku gdy na scenerii przewiduje się umieszczenie większej ilości posterunków to konieczne będzie zaplanowanie prac w taki sposób, aby całość wpisać w kwadrat o boku 20km, gdyż na chwilę obecną w symulatorze tyle wynosi maksymalny rozmiar płaszczyzny na której można stawiać obiekty.

Etap 1

W pierwszym etapie budowy scenerii tworzymy jej podstawowy szkielet - układ torowy, sygnalizację i wskaźniki.

Układ torowy Sygnalizacja świetlna i kształotowa.png Wskaźniki.png
Budowa układu torowego Zabudowa sygnalizatorów Wstawienie wskaźników

Etap 2

W drugim etapie od autora oczekuje się powieszenia sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych, izolatorów, odłączników, punktów zasilania oraz wskaźników we.

Etap 3

W trzecim etapie dopracowujemy scenerię pod względem wizualnym dodając jej rzeźbę terenu oraz obiekty otoczenia.