Zabudowa i obsługa zamków UZE

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština

Zabudowa zamków UZE

Poprawna zabudowa zamków UZE wymaga stosowania się do następujących zasad i wytycznych:

  • Zabudowa nowych zamków UZE może być wykonana tylko do sterowania urządzeniami (zwrotnice, wykolejnice) wyposażonych w napędy elektryczne.
  • Zwrotnice i wykolejnice muszą posiadać kontrolę niezajętości.
  • Istnieje możliwość sterowania jednym zamkiem UZE maksymalnie do 3 napędów (dwa rozjazdy, rozjazd i wykolejnica, dwa rozjazdy i wykolejnica ).
  • Sprzężeń napędów należy dokonywać wpisując w jednym z rozjazdów w okienku “coupled switches and derailers” nazwę pozostałych sprzężonych napędów, wpisy rozdziela się przecinkiem bez spacji. Wpisu nie trzeba, a nawet nie należy powtarzać w pozostałych urządzeniach będących sprzężonymi pod jednym zamkiem UZE.


UZE1a.png UZE1b.png
Sprzężenie napędów rozjazdów 3 i 4... ...oraz napędów rozjazdu 5 i 6cd


Oznaczenia izolacji wpisanych w rozjazdach pojawią się w odpowiednim miejscu na zamku UZE (maksymalnie dwie izolacje).

UZE2.png UZE3.png
Rozjazd nr 1 (sprzężony z rozjazdem nr 2) posiadający izolację Jz1/4. Rozjazd nr 2 (sprzężony z rozjazdem nr 1) posiadający izolację Jz2/3.


Poniżej zilustrowano widok zamków UZE wraz z ich izolacjami na scenerii Kozuby. Rozjazd nr 1 jest sprzężony z rozjazdem nr 2, natomiast rozjazd nr 3 jest sprzężony z rozjazdem nr 4. Dodatkowo, rozjazdy 1 i 4 mają przypisaną izolację Jz1/4 a rozjazdy 2 i 3 mają przypisaną izolację Jz2/3.

UZE4.png UZE5.png
Widok zamków UZE wraz z izolacjami dla sprzężonych rozjazdów 1 i 2 oraz 3 i 4. Widok zamka UZE obsługującego napędy sprzężonych rozjazdów 81 i 83cd wraz z izolacją tych rozjazdów.


Obsługa zamka UZE

Obsługa zaimplementowanych funkcji zamków UZE obejmuje także sytuacje przestawiania zwrotnicy podczas zajętości (obsługa plombowanego przycisku JZ), kasowania rozprucia (obsługa plombowanego przycisku KR) oraz wyłączenia dźwięku dzwonka (DZ).

Sekwencja przestawiania zwrotnicy za pomoca zamka UZE jest następująca:

  1. przestawienie dźwigni zamka z pozycji “+” lub “-” do pozycji “0”
  2. naciśnięcie przycisku + lub - odpowiadające za uruchomienie napędów i przestawienie zwrotnic do odpowiednich położeń (w czasie pracy napędów słychać charakterystyczny dźwięk braku kontroli położenia iglic)
  3. przestawienie dźwigni zamka z pozycji “0” do pozycji “+” lub “-” przy jednoczesnym naciśnięciu na klawiaturze klawisza odpowiednio “+” lub “-”.

Powyższy opis został zilustrowany na sekwencji zdjęć w poniższej tabeli.

UZE6a.png UZE6b.png UZE6c.png UZE6d.png UZE6e.png


Podczas sygnalizowania zajętości odcinka izolowanego zwrotnicy możliwe jest jedynie przestawienie dźwigni zamka (o ile jazda nie odbywa się na na przebieg zamykany lub utwierdzany) natomiast niemożliwe jest przestawienie zwrotnicy.

UZE7.png
Ilustracja sygnalizacji zajęcia odcinków izolowanych Jz62/63/64 oraz Jz65.

Awaryjne przestawienie zwrotnicy w przypadku sygnalizacji zajętości odcinka izolowanego odbywa się poprzez przestawienie dźwigni do pozycji 0, zerwanie plomby i zdjęcie kapturka z przycisku JZ. Czynności tej możemy dokonać przez kliknięcie myszką na kapturek przy jednoczesnym trzymaniu klawisza LCtrl (lewy control). Następnie na klawiaturze wciskamy klawisz “+” jednocześnie naciskając przycisk JZ (przestawienie do pozycji “+”). Analogicznie postępujemy w przypadku potrzeby przestawienia zwrotnicy do pozycji “-”. Opisaną procedurę przedstawia ryc. 8.

UZE08.png
Ryc. 8. Przestawienie zwrotnicy podczas sygnalizacji zajętości.

W przypadku rozprucia zwrotnicy przez jadący tabor uruchomiona zostaje sygnalizacja dźwiękowa (można ją wyłączyć naciskając na czarny przycisk DZ) oraz sygnalizacja za pomocą świecącej się diody KR. Po zjechaniu taboru z rozprutej zwrotnicy (w kierunku z ostrza) zdejmujemy plombę i kapturek z przycisku KR (kliknięcie na kapturek z jednoczesnym trzymaniem klawisza LCtrl). Dźwignię przestawiamy do pozycji 0 i dokonujemy oględzin stanu rozjazdu na gruncie z jednoczesnym określeniem położenia iglic zwrotnicy. Przed obsłużeniem przycisku KR upewniamy się czy zajętość na rozjeździe została zwolniona - brak świecenia kontrolki zajętości izolacji rozjazdu. Jeżeli stwierdziliśmy na gruncie położenie iglic w “+” to naciskamy na klawiaturze klawisz “+” i jednocześnie na zamku UZE klikamy przycisk KR. Analogicznie postępujemy w przypadku stwierdzenia położenia iglic rozjazdu w położeniu “-”. Opisaną procedurę ilustruje sekwencja zdjęć na ryc. 9.

UZE9.jpeg
Ryc. 9. Usuwanie rozprucia.


Fakt użycia plombowanych przycisków JZ i KR należy odnotować w części I książki E1758 w następujący sposób. W okienku czatu wpisujemy /E1758 treść wpisu …. godzina XX:YY


UZE10.jpg
Ryc. 10. Wpis DR do książki E1758 cz. I


Aby wpis spełnił swoje zadanie (automatyk przyjął zgłoszenie) musi zawierać choć jedno z wyrażeń: “automatyka”, “AMZ”, “ISEA” (Powiadomiono automatyka/AMZ/ISEA), “automatyk” (Automatyk powiadomiony). Fakt przyjęcia zgłoszenia jest sygnalizowany na czacie informacją: “AMZ Tedekowski przyjął zgłoszenie. Przybędę za około … minut.”

UZE11.jpg
Ryc. 11. Przyjęcie zgłoszenia przez AMZ
Do czasu przybycia automatyka i usunięcia usterki obowiązuje całkowity zakaz ruchu przez dany rozjazd.

Po upłynięciu odpowiedniego czasu (losowo od 5 do 10 minut), automatyk przybędzie i powiadomi w okienku czatu o rozpoczęciu prac. Długość naprawy również jest losowana, z tym, że w tym przypadku jest to od 3 do 5 minut.

UZE12.jpg
Ryc. 12. Informacja AMZ o przystąpieniu do prac.

Fakt usunięcia usterki, stwierdzenia poprawności działania urządzeń oraz zaplombowania użytych doraźnie przycisków jest widoczny poprzez pojawienie się odpowiedniej informacji na czacie.

UZE13.jpg
Ryc. 13. Informacja AMZ o zakończeniu prac i odwołaniu obostrzeń.

Opracowanie: trichlor, dominpiano