Zabudowa i obsługa zamków UZE

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština

Zabudowa zamków UZE

Poprawna zabudowa zamków UZE wymaga stosowania się do następujących zasad i wytycznych:

  • Zabudowa nowych zamków UZE może być wykonana tylko do sterowania urządzeniami (zwrotnice, wykolejnice) wyposażonych w napędy elektryczne.
  • Zwrotnice i wykolejnice muszą posiadać kontrolę niezajętości.
  • Istnieje możliwość sterowania jednym zamkiem UZE maksymalnie do 3 napędów (dwa rozjazdy, rozjazd i wykolejnica, dwa rozjazdy i wykolejnica ).
  • Sprzężeń napędów należy dokonywać wpisując w jednym z rozjazdów w okienku “coupled switches and derailers” nazwę pozostałych sprzężonych napędów, wpisy rozdziela się przecinkiem bez spacji. Wpisu nie trzeba, a nawet nie należy powtarzać w pozostałych urządzeniach będących sprzężonymi pod jednym zamkiem UZE.


UZE1a.png UZE1b.png
Sprzężenie napędów rozjazdów 3 i 4... ...oraz napędów rozjazdu 5 i 6cd


Oznaczenia izolacji wpisanych w rozjazdach pojawią się w odpowiednim miejscu na zamku UZE (maksymalnie dwie izolacje).

UZE2.png UZE3.png
Rozjazd nr 1 (sprzężony z rozjazdem nr 2) posiadający izolację Jz1/4. Rozjazd nr 2 (sprzężony z rozjazdem nr 1) posiadający izolację Jz2/3.


Poniżej zilustrowano widok zamków UZE wraz z ich izolacjami na scenerii Kozuby. Rozjazd nr 1 jest sprzężony z rozjazdem nr 2, natomiast rozjazd nr 3 jest sprzężony z rozjazdem nr 4. Dodatkowo, rozjazdy 1 i 4 mają przypisaną izolację Jz1/4 a rozjazdy 2 i 3 mają przypisaną izolację Jz2/3.

UZE4.png UZE5.png
Widok zamków UZE wraz z izolacjami dla sprzężonych rozjazdów 1 i 2 oraz 3 i 4. Widok zamka UZE obsługującego napędy sprzężonych rozjazdów 81 i 83cd wraz z izolacją tych rozjazdów.


Obsługa zamka UZE

Obsługa zaimplementowanych funkcji zamków UZE na ten moment nie obejmuje pomijania zajętości, kasowania rozprucia oraz wyłączenia dźwięku rozprucia.

Sekwencja przestawiania zwrotnicy za pomoca zamka UZE jest następująca:

  1. przestawienie dźwigni zamka z pozycji “+” lub “-” do pozycji “0”
  2. naciśnięcie przycisku + lub - odpowiadające za uruchomienie napędów i przestawienie zwrotnic do odpowiednich położeń (w czasie pracy napędów słychać charakterystyczny dźwięk braku kontroli położenia iglic)
  3. przestawienie dźwigni zamka z pozycji “0” do pozycji “+” lub “-”

Powyższy opis został zilustrowany na sekwencji zdjęć w poniższej tabeli.

UZE6a.png UZE6b.png UZE6c.png UZE6d.png UZE6e.png


Podczas sygnalizowania zajętości odcinka izolowanego zwrotnicy możliwe jest jedynie przestawienie dźwigni zamka (o ile jazda nie odbywa się na na przebieg zamykany lub utwierdzany) natomiast niemożliwe jest przestawienie zwrotnicy.

UZE7.png
Ilustracja sygnalizacji zajęcia odcinków izolowanych Jz62/63/64 oraz Jz65.

Opracowanie: trichlor