Rules for building and usage PS12 manipulator and automatic railroad crossing signalling repeating device

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Zasady zabudowy i obsługi manipulatora PS12 i SSP and the translation is 92% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

PS12 manipulator building and usage

Picture 1

PS12_04_v01 manipulator is used to manage cat-A (manual) railroad crossing barriers and signalling. Manipulator is available in editor menu like in picture 1. Manipulator should be placed in the signal box, in label textfield (picture 2) enter crossing ID. This ID is also assigned to barriers (Picture 3) and signalling (Picture 4). RgP suffix should be used with rigght barrier (RgL - left barrier) and SD for signalling.

Single barrier railroad crossing operating (only right barrier at two sides)

To open the crossing hold left green button until green led will lit up. Do similar for closure - hold left red button until red led will lit up. Clicking button while left ALT key is pressed will close/open the crossing without holding button of the manipulator (or will continue opening/closure).

Operating double barrier crossing (left and right barier at two sides)

To operate this kind of the level crossing use left green/red button while left SHIFT on your keyboard is pressed.

Rules for building the automatic railroad signalling for centralised mechanical-powered signalling equipment

Picture 5

To make a new properly working automatic railroad crossing (cat. B or C):

1. Insert #SSPController object on the crossing or near to them (you can find it in this same place like PS12 manipulator (Picture 1)).

2. Enter RR-crossing ID to the controller (Picture 5).

In the textfield marked by milestone symbol input kilometer of your crossing (will be displayed on the repeater in the signal box). In P and N fields type identificators of crossing distant signals on tracks 1 and 2 for desired driving direction (P, N) on the track (direction is predicted by method of placing detectors on track (see Picture 6 - currently in Polish language).

Dla zilustrowanego przypadku na rys. 5 mamy szlak jednotorowy (tor nr 1) i w kierunku parzystym ustawiona jest ToP oznaczona 118. W kierunku nieparzystym dla jazd po torze nr 1 nie występuje ToP, a wzbudzenie przejazdu następuje poprzez podanie sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym na dany tor szlakowy (pod warunkiem zajęcia toru przez pociąg przed podanym semaforem wyjazdowym). Dokładnie taka sama funkcja jest realizowana obecnie w przejazdach uzależnionych w przebiegach sterowanych za pomocą SCS i SPK.

Rys. 6

3. Czujniki (w postaci niebieskich strzałek) umieszczamy w odpowiednej odległości od przejazdu (dwa czujniki najazdowe) oraz czujnik wyłączający na przejeździe. Zasady numeracji czujników oraz kierunek jazdy przez czujniki (N - nieparzysty, P - parzysty) przedstawiono poniżej (Rys. 6) 4. W nastawni umieszczamy powtarzacze (ERP-5 - dla przejazdów starszych typów bez ToPów, lub ERP-6 - dla przejazdów nowszej generacji) - w przypadku powtarzacza ERP-6 może on pokazywać stan do maksymalnie 8 przejazdów szlakowych (Rys. 7). W poniższym przypadku powtarzacz obsługuje dwa przejazdy (identyfikatory P59435 i P11952) - dla powtarzacza ERP-5 (Rys. 8) możemy wpisać tylko identyfikator tylko jednego przejazdu (w tym przypadku jest to identyfikator P56064). 5. Ewentualne uzależnianie przejazdów w przebiegach pociągowych. W tym przypadku należy zaznaczyć odpowiedni checkbox (Route awakening) w kontrolerze danego przejazdu. W przypadku przejazdu P11952 (Rys. 5) jazda na szlak jednotorowy odbywa się z uzależnieniem w przebiegach wyjazdowych (w kierunku nieparzystym zgodnie z ustawieniem niebieskich czujników dla danego przejazdu). Zaznaczamy checkbox zawierający oznaczenie 1N. 6. Dla przejazdu na szlaku dwutorowym (Rys. 9) jazda na tor 1 odbywa się w kierunku parzystym, natomiast jazda na tor 2 odbywa się w kierunku nieparzystym. Zaznaczamy zatem checkbox 1P/2N. Należy zwrócić uwagę na kierunek jazdy pociągu na dany czujnik przy jeździe pociągu podczas wzbudzania przejazdu uzależnionego w przebiegach.

Obsługa powtarzaczy

Rys. 11

Poprawność wpisów wszystkich przejazdów w powtarzaczu ERP-6 sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej ilości zielonych diod na panelu czołowym powtarzacza. W tym przypadku 2 przejazdy (Rys. 10). Wydawanie komend dla danego przejazdu odbywa się poprzez wybór danego przejazdu za pomocą strzałek (w górę/w dół), a następnie naciskania przycisku CMD w celu wybrania odpowiedniej komendy (Reset, T1wył, T1zał, T2 wył, T2zał). Po wybraniu odpowiedniej komendy dla danego przejazdu naciskamy ENTER a następnie potwierdzamy wykonanie komendy przyciskiem CMD. Po naciśnięciu przycisku MENU na panelu czołowym możemy wyświetlić informacje o stanie każdego z kontrolowanych przejazdów przez ten powtarzacz (Rys. 11). Wyświetlana jest aktualna data i czas, kilometraż danego przejazdu, włączenie czujników w torach szlakowych (t1:ZAŁ, t2:ZAŁ dla szlaku dwutorowego lub tylko t1:ZAŁ dla szlaku jednotorowego), stan przejazdu (OK. OTW lub OK. ZAM). Włączenie ostrzegania dla danego przejazdu sygnalizowane jest miganiem odpowiedniej diody na panelu czołowym powtarzacza.

In case of ERP-5 repeater it's possible only to send crossing reset signal, centering cursor on main panel and pressing "E" key on keyboard (Pic. 12). Activation of crossing warning devices is marked by blinking green led (other lights should light without blinking) and hearable ticking of the relay.