Translations:Instrukcja Train Driver 2 (dyżurny ruchu)/39/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Komendy i chat

Listę komend dostępnych w czacie w trybie dyżurnego można znaleźć tutaj.