Wytyczne projektowania SCS

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.


W tym artykule zawarte zostały zasady tworzenia pulpitów SCS mających za zadanie symulować (póki co głównie z wyglądu) różne rodzaje sterowania komputerowego jak Thales czy EbiLock z zobrazowaniem Ebiscreen 300. Wszelkie inne wytyczne niezawarte w tym artykule znajdują się w instrukcji dołączonej do programu SCS, która zlokalizowana jest w plikach źródłowych symulatora. Wytyczne dotyczą programu SCS-1 (wersja 2021.12.28).

EbiLock R940/950 R2/R4 - zobrazowanie Ebiscreen 300

Ustawienia

 • Rozmiar bazowy: 120 - 60,
 • Domyślny rozmiar siatki (px): 20,
 • k.p. Ie-104: nie, chyba że zobrazowanie realne wymaga inaczej,
 • k.m Ie-104: dowolnie,
 • Długie symbole sygn.: tak,
 • Dodatkowe wpisy:
  a) wpis ekranu powinien posiadać wpis:
obraz 0 1 2 3 4 nazwa_ekranu, gdzie:
0 - numer obrazu licząc od lewej do prawej,
1 - numer obrazu licząc od góry do dołu,
2 - szerokość obrazu w kratkach (1),
3 - wysokość obrazu w kratkach (1),
4 - rozmiar siatki (px) (2),

(1) - szerokość i wysokość obrazu należy dobrać tak, aby cały obraz mieścił się na ekranie i miał min. 2 kratki przerwy od skrajnych ram okna;
(2) - rozmiar siatki należy dobrać tak, aby w jak największym stopniu wypełniał dany obraz na ekranie bez utraty jego czytelności;

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odcinek toru / odcinek zobrazowanie zwrotnicy/wykolejnicy

Pulpit EbiLock na stacji Włoszczowa Północ
 • Skos symbolu: domyślny,
 • Wyświetlanie numeru pociągu:
  a) obowiązkowe dla torów stacyjnych, fragmentów szlaków, zobrazowań kTor jeżeli zobrazowanie fragmentów szlaków może spowodować niewyświetlanie numeru, na odcinkach SBL,
b) nieobowiązkowe dla torów bocznych,
c) niedozwolone dla torów z odcinkami nieizolowanymi, odcinkami z izolacjami rozjazdów, skrzyżowań torów, torów ze zobrazowaniem skrzyżowanie dwupoziomowe;
d) niewskazane jest umieszczanie numerów pociągu na przejazdach kolejowych, odcinkach, na których znajdują się strzałki blokad liniowych, odcinkach krótszych niż 3 kratki;
 • Numer izolacji:
  a) toru stacyjnego umieszczamy w osi toru,
b) odcinka SBL umieszczamy nad torem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drogi ochronne i drogi hamowania

Pulpit EbiLock na stacji Rogów
 • Na posterunkach umożliwiających przebiegi manewrowe, nie wpisujemy sprzężenia rozjazdów w polu Sprzężony. Te definiujemy we wpisach defOB.
 • Sprzężenia rozjazdów w defOB należy zdefiniować wyłącznie w przebiegach pociągowych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obiekty dodatkowe

 • Nazwa zobrazowanego posterunku powinna być pisana wg schematu: NAZWA POSTERUNKU[c=y][s=12],
 • W przypadku posterunku lub fragmentu posterunku, który może być sterowany zdalnie, bezpośrednio nad nazwą powinna znaleźć się o tym wzmianka w postaci napisu ZDALNIE, LOKALNIE lub MIEJSCOWO,
 • Napis “Zalogowano” jest opcjonalny. W przypadku jego dodania należy użyć koloru żółtego [c=y],
 • Dozwolone jest dodanie graficznych oznaczeń kontroli systemu, które występują na realnych zobrazowaniach Ebiscreen:
  a) przykładem dla EbiLock 950 R2 jest pulpit ze stacji Włoszczowa Północ,
b) przykładem dla EbiLock 950 R4 jest pulpit ze stacji Rogów,
c) inne - wykonane na podstawie zdjęć realnych pulpitów,
 • Używanie innych obiektów dodatkowych, np. wpisów z nazwami autorów, informacje o spawnach, prędkości na rozjazdach itp. jest zabronione.

Thales ESTW L90 5 - zobrazowanie Command 900

Przykład zobrazowania urządzeń Thales na stacji Poznań Górczyn


Przykład zobrazowania urządzeń Thales na stacji Piaskowo