Komunikace

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Komunikacja and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština


Komunikace s jinými hráči

Doporučenou formou komunikace pro strojvedoucí a výpravčí je používání programu Teamspeak. Umožňuje textové a hlasové konverzace mezi všemi účastníky provozu.

Adresa našeho Teamspeaku je: ts.td2.info.pl:9994


Příkazy pro jednotlivé hráče

Příkazy se aktivují tak, že je napíšete do okénka chatu a odešlete je klávesou ENTER.

Příkaz Syntaxe/argumenty Oprávnění Popis
/clear /clear Výpravčí Vyčistí zprávy chatu.
/me /me [tekst] Všichni Odešle zadaný [text] do chatu s kurzívou.
/zew1 /zew1 Všichni Selektivní vyvolání strojvedoucích - ve výchozím nastavení pod klávesou F5.
/zew3 /zew3 Všichni Selektivní vyvolání výpravčího - ve výchozím nastavení pod klávesou F6.
/radiostop /radiostop Všichni Aktivace signálu A1r "Alarm". Radiostop je signál, který je dán všem vlakům připojeným k relaci. Aktivuje v jejich a v hráčově soupravě rychločinné brzdění - standardně pod klávesou F7 (jejím dvojím stisknutím).
/tt /tt [nick] [tvj],[posterunek],[todj]; atd. Výpravčí Příkaz používaný hlavně v průběhu testů do generování základního jízdního řádu - výpravčí pro strojvedoucího o [nicku] následně stanoví trať vjezdovou, stanici (z hashem scenerie) a trať odjezdovou oddělené čárkami a libovolně to opakuje, oddělené středníkem. V normální hře se tohoto příkazu neužívá (je generován systémem SWDR).
/swdr /swdr [zpráva] Strojvedoucí Odešle danou [zprávu] všem výpravčím, kteří přebývají v systému SWDR. Komunikace se systémem SWDR je v chatu zobrazena zeleně.
/number /number Všichni Zobrazuje hash scenérie, na které se právě nacházíme.
/length /length Strojvedoucí Zobrazuje aktuální délku vlaku.
/weight /weight Strojvedoucí Zobrazuje aktuální hmotnost vlaku.
/sp /sp [návěstidlo]:[vzádelnost] [souprava] Výpravčí Spawnuje určitou [soupravu] pod vybraným [návěstidlem] vzdálenou od něho o [vzdálenost]. Zadání soupravy by mělo obsahovat všechny její vozy oddělené středníky. Od verze 2018.1.1 místo celých názvů, je možné napsat pouze část názvu vozu. Simulátor vylosuje vůz ze skupiny vozů, které mají tento segment v názvu. Pokud chcete záznam v sestavě zopakovat, můžete tak učinit přidáním následujícího textu před vozem n:[počet vozů],. Příklad příkazu: /sp A n:5,eaos;n:2,zaes nebo /sp Bs_J:35 EP08-006
/rmcar /rmcar [it|iz|Iz] Výpravčí Odstraňuje vozy stojící na určitém izolovaném úseku ([it] nebo na izolaci výhybky včetně přilehlých kolejí. [iz|Iz]). Příklad příkazu: /rmcar GrM_It1 nebo /rmcar AK_Iz1
/kick_driver /kick_driver [nick|číslo] <důvod> Výpravčí Vyhazuje strojvedoucího s daným [nicku|numerze] ze scenérie a odesílá strojvedoucímu informaci s [důvodem] vyhození. Příkaz se používá v případě porušení pravidel strojvedoucím. nick může obsahovat pouze počáteční fragment, je důležité, aby byl jedinečný..
/port /port Výpravčí Zobrazuje aktuální port pro spolupracující programy, jako jsou např. SCS, SPE, SUP, SPK itd.
/screenshot /screenshot Všichni Ukládá snímek obrazovky do složky Screenshots.
/next /next [číslo_vlaku] Všichni Vypisuje informace o další stanici a vjezdové trati pro daného hráče.
/E1758 /E1758 [text] Výpravčí Obsluha rozřezu na sceneriích se zámky UZE.

Bindy

Bindy se používají k zasílání rychlých zpráv mezi výpravčím a strojvedoucím. Jejich výchozí obsah se liší v závislosti na zvoleném herním režimu

Klávesa Režim hry Výchozí obsah zprávy
F1 Strojvedoucí Przyjąłem
F2 Strojvedoucí Gotów do odjazdu
F3 Strojvedoucí Zgłaszam się
F4 Strojvedoucí [Stanice] do [číslo]
F5 Strojvedoucí ZEW1 (selektivní vyvolání); v režimu offline - inicijalizace virtuálního výpravčího
F6 Strojvedoucí ZEW3 (selektivní vyvolání); v režimu offline - inicijalizace virtuálního výpravčího
F7 Strojvedoucí RADIOSTOP (dvojí stisknutí aktivuje bind)
F8 Strojvedouc Vykonání screenshota (soubor se uloží do složky Screenshots v kořenovém adresáři hry)
F9 Strojvedoucí Ukrytí HUD
F10 Strojvedoucí Przygotowuje skład od odjazdu
F12 Strojvedoucí Żegnam, cześć!
Klávesa Režim hry Výchozí obsah zprávy
F1 Výpravčí Przyjąłem
F2 Výpravčí Stój
F3 Výpravčí Do mnie
F4 Výpravčí Ode mnie
F5 Výpravčí ZEW1 (selektivní vyvolání)
F6 Výpravčí ZEW3 (selektivní vyvolání)
F7 Výpravčí RADIOSTOP (dvojí stisknutí aktivuje bind)
F8 Výpravčí Vykonání screenshota (soubor se uloží do složky Screenshots v kořenovém adresáři hry)
F9 Výpravčí Ukrytí HUD
F10 Výpravčí Ustawia drogę przebiegu
F12 Výpravčí Żegnam, cześć!

Chcete-li přidat, upravit nebo odstranit jeden z deseti bindů, přejděte na záložku "Bindy" v nastavení simulátoru. Ke konfiguraci vazeb lze použít speciální fráze:
$number $station $lastnumber a tagy html: <color=#ffffff> <b> <i> nebo příkazy /zew1 /zew3 nebo /screenshot.