Kommunikation

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Komunikacja and the translation is 30% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski


Kommunikation mit anderen Spielern

Die empfohlene Kommunikationsweise zwischen Fahrdienstleitern und Triebfahrzeugführern ist das Teamspeak - Server. Es ermöglicht sowohl Textnachrichten als auch Gespräche.

Die Adresse des Servers: ts.td2.info.pl:9994


Chatbefehle

Chatbefehle werden in Chat eingegeben und mit ENTER ausgeführt.

Chatbefehl Argument Nutzungsberichtigte Beschreibung
/clear /clear Fahrdienstleiter Macht entleert den Chat.
/me /me [tekst] Alle [Text] wird in Kursivschrift angezeigt.
/zew1 /zew1 Alle ...
/zew3 /zew3 Alle ...
/radiostop /radiostop Alle Auslösung von Radiostop (Notbremsung aller Triebfahrzeuge in der Szenerie). Voreingestellt unter F7 (zwei mal drücken).
/tt /tt [nick] [swj],[stacja],[swyj]; itd. Fahrdienstleiter Ein selten benutzter Chatbefehl, meistens während eines Testes. Der Fahrdienstleiter erstellt für einen Triebfahrzeugführer [Nick] einen Fahrplan. Dieser Chatbefehl hat folgende Argumente: Einfahrstrecke, Bahnhof (mit hash) und Ausfahrstrecke. Sie werden mit Semikolonen abgetrennt und so viele Male wiederholt, bis der erwünschte Fahrplan erstellt wurde. Im normalen Spiel benutzt man diesen Chatbefehl nicht, das SWDR4-System generiert diesen Befehl automatisch.
/swdr /swdr [wiadomość] Maszyniści Wysyła daną [wiadomość] do wszystkich dyżurnych przebywających w systemie SWDR. Komunikacja z systemem SWDR wyświetlana jest na czacie w kolorze zielonym.
/number /number Wszyscy Wyświetla numer scenerii, na której aktualnie się znajdujemy.
/length /length Maszyniści Wyświetla aktualną długość pociągu.
/weight /weight Maszyniści Wyświetla masę aktualnie prowadzonego składu.
/sp /sp [semafor]:[odległość] [skład] Dyżurni Spawnuje dany [skład] pod wpisanym [semaforem] oddalonym od semafora o [odległość]. Wpis składu powinien zawierać wszystkie jego wagony oddzielone średnikami. Od wersji 2018.1.1 zamiast całych nazw można wpisać tylko część nazwy wagonu. Symulator wylosuje wagon z puli wagonów które posiadają dany człon w nazwie. Jeżeli chcemy powtórzyć dany wpis w składzie możemy to uczynić dopisując przed wagonem n:[liczba wagonów],. Przykładowa komenda: /sp A n:5,eaos;n:2,zaes
/rmcar /rmcar [it] Dyżurni Usuwa wagony stojące na danym odcinku izolowanym ([it]).
/kick_driver /kick_driver [nick|numer] <powód> Dyżurni Wyrzuca maszynistę o podanym [nicku|numerze] ze scenerii i wysyła wyrzuconemu maszyniście informację z [powodem] wyrzucenia. Komenda stosowana w przypadku łamania regulaminu przez maszynistę. nick może zawierać tylko początkowy fragment, ważne żeby był unikalny.
/screenshot /screenshot Wszyscy Zapisuje zrzut ekranu do folderu Screenshots.
/next /next [numer_pociągu] Wszyscy Wypisuje informacje o następnej stacji i szlaku wjazdowym dla danego gracza.

Bindy

Bindy służą do wysyłania szybkich komunikatów pomiędzy dyżurnym a maszynistą. Ich domyślna treść różni się w zależności od wybranego wcześniej trybu gry (dyżurny/maszynista).

Klawisz Tryb gry Domyślna treść meldunku
F1 Maszynista Przyjąłem
F2 Maszynista Gotów do odjazdu
F3 Maszynista -- brak --
F4 Maszynista -- brak --
F5 Maszynista ZEW1 (wywołanie selektywne); w trybie offline - inicjalizacja wirtualnego dyżurnego
F6 Maszynista ZEW3 (wywołanie selektywne); w trybie offline - inicjalizacja wirtualnego dyżurnego
F7 Maszynista RADIOSTOP (dwukrotne wciśnięcie aktywuje bind)
F8 Maszynista Wykonanie screenshota (plik zapisze się do katalogu Screenshots w katalogu głównym gry)
Klawisz Tryb gry Domyślna treść meldunku
F1 Dyżurny ruchu Przyjąłem
F2 Dyżurny ruchu Stój
F3 Dyżurny ruchu Do mnie
F4 Dyżurny ruchu Ode mnie
F5 Dyżurny ruchu ZEW1 (wywołanie selektywne)
F6 Dyżurny ruchu ZEW3 (wywołanie selektywne)
F7 Dyżurny ruchu RADIOSTOP (dwukrotne wciśnięcie aktywuje bind)
F8 Dyżurny ruchu Wykonanie screenshota (plik zapisze się do katalogu Screenshots w katalogu głównym gry)

Aby dodać lub usunąć jeden z siedmiu bindów należy edytować w dowolnym edytorze tekstu plik o nazwie binds-dispatcher.cfg (dla dyżurnego) lub binds-driver.cfg. Pliki znajdują się w katalogu głównym gry. (%userprofile%\documents\OnRailTeam\TrainDriver2)

Autorzy: mentorious, mistersix