Połączenia ochronne

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Połączenia ochronne - połączenia kierujące na tory (żeberka) ochronne.

W przypadkach wymagających wykonania połączenia ochronnego jego układ geometryczny nie może być przyczyną ograniczenia prędkości w żadnym z łączonych torów.

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Przykład połączenia ochronnego z wykorzystaniem rozjazdu Rz 1:9 R190.
Przykład połączenia ochronnego z wykorzystaniem rozjazdu łukowego.

Połączenia ochronne (żeberka ochronne) należy stosować obligatoryjnie w następujących przypadkach:

W połączeniach ochronnych jako nominalne zaleca się stosować rozjazdy podstawowe o skosie 1:9 - zaprojektowane w taki sposób, że kierunek odgałęźny tych rozjazdów łączy się z torem ochronnym, o ile takie rozwiązanie nie będzie przyczyną nadmiernego zwiększenia rozstawu osi torów.

Nie zaleca się projektowania połączeń ochronnych w formie pojedynczego połączenia z zastosowaniem rozjazdów podstawowych, w których kierunek zasadniczy (prosty) jednego z rozjazdów prowadzi na tor ochronny.