Połączenia torów

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Połączenia torów możemy podzielić następująco:


Wytyczne obowiązujące dla linii starych niezmodernizowanych

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych