Tarcze przejazdowe

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Szczególnym rodzajem tarcz, są tarcze ostrzegawcze przejazdowe, które informują maszynistę o działaniu bądź awarii urządzeń samoczynnej sygnalizacji na przejeździe kolejowym. Takie tarcze mają słupy malowane w czarno-białe pasy, na których znajduje się oprawa z dwiema lampami mogącymi świecić światłem białym w pionie, oraz pod nimi, dwiema lampami mogącymi świecić światłem pomarańczowym w linii poziomej. W stanie zasadniczym, kiedy do przejazdu, do którego tarcza się odnosi nie zbliża się pociąg, sygnalizator pozostaje nieoświetlony. W przypadku, gdy tarcza ostrzegawcza przejazdowa pozostaje wygaszona, maszynista ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwolnić do 20 km/h. Należy utrzymać tę prędkość, aż do minięcia przejazdu przez czoło lokomotywy.

Osp1 Osp2
PKP-Osp1-small.svg PKP-Osp2-small.svg
do 20 km/h Vmax
W 1 Wskaźnik usytuowania.svg Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy.